فکت شیت و کم حافظه های دولت یازدهم

184
03 آذر 1394

برزخ فکت شیت تیم ایرانی را در بر گرفته است .صالحی در مجلس اعتراف میکند که رهبر انقلاب تیم مذاکره کننده را ملزم به انتشار فکت شیت کرده است.ظریف در برنامه نگاه یک میگوید ما هیچ گونه فکت شیتی منتشر نکرده ایم.روحانی در شیراز میگوید ما زود تر از آمریکایی ها فکت شیت را منتشر کردیم. ظاهرا قوه عاقله تیم مذاکره کننده در مقابل مطالبه مردم و رهبری دچار سردرگمی شده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x