مرغ همسایه

ظاهرا، ایران یکی از امن ترین کشورها جهانه. اینو ما نمی گیم. بولتن نیوز به نقل از www.nationmaster.com میگه. کاری از گروه مای مدیا WWW.MYMEDIA1.TV