دوپینگ دیزی خفن قبل از کنسرت خنده ریوندی

کنسرت خنده حسن ریوندی امشب در هلند . بیستم نوامبر در هلند اطلاعات بیشتر در : www.facebook.com/PERSIANCONCERT Email : persian.concert۲۰۰۹@gmail.com Info. : +۴۹(۰)۱۷۸۴۱۴۷۸۶۵ ‫