تیزر تبلیغاتی انیمیشن سه بعدی شرکت وگال

این تیزر توسط سایت جلوه گاه طرح و نقش به آدرس http://3dmaking.ir و به سفارش روابط عمومی شرکت وگال wegal.co.ir (تولید کننده کالای خواب) تولید شده است. سایت جلوه گاه طرح و نقش، طراح انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتیست. چند انیمیشن دیگر تولیدی این سایت از جمله انیمیشن های طنز در این آدرس: www.aparat.com/making قرار دارند که دیدنشان خالی از لطف نیست.