طرح فضاپیمای جدید ناسا برای مطالعه ی دنباله دارها

کارشناسان ناسا از طرح اولیه فضاپیمایی خبر داده اند که مخصوص مدارگردی و فرود روی سیارک ها و دنباله دارها است. مطالعه دنباله دارها و سیارک ها دارای اهمیت خاصی است در نتیجه محققان ناسا فضاپیمای مفهومی با نام Comet Hitchhiker را مخصوص مدارگردی و فرودآمدن روی سیارک ها و دنباله دارها طراحی کرده اند که انرژی جنبشی لازم خود را از اجرام کیهانی کوچک دریافت می کند.