واقعیت پنهان، گفتگو دربارۀ تفسیرهای مکانیک کوانتوم

156
03 آذر 1394

یک قرن پس از پیدایش مکانیک کوانتوم ،هر چند همۀ فیزیکدانان دربارۀ محاسبات مکانیک کوانتوم اتفاق نظر دارند ولی تفسیر این محاسبات ریاضی و معنای آنها،هنوز مورد بحث و جدل است! ویدئوی اصلی و کامل:https://www.youtube.com/watch?v=IxRfDtaot۵U


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x