نخستین ویدئوی کیفیت بالا از ایستگاه فضایی

دانشمندان فعال در ایستگاه بین المللی فضایی برای نخستین بار آزمایش های علمی خود را با یک دوربین جدید بنام Red Epic Dragon تصویر برداری کرده و با کیفیت ویدیویی ۴K به زمین ارسال کردند.