مراقبت های بهداشتی در ورزش

بهداشت ورزشی چیست؟ به وجود آوردن شرایط و عواملی را گویند كه در نتیجه آن ورزشكاران بدون هیچگونه آسیب دیدگی شروع به ورزش كنند و در حین و بعد از ورزش احساس هیچگونه ناراحتی نكنند. ورزش اصول بهداشتی خاص خود را دارد كه رعایت آنها از بروز عواقب خطرناك جلوگیری می كند و مهم است بدانیم چگونه ورزش كنیم تا بتوانیم برای كارهایی كه در آینده باید انجام دهیم توانایی داشته و آسیب كمتری ببینیم و زود خسته نشویم. هنگام ورزش باید به نكات زیر توجه كامل داشت: لباس ورزشی نباید از جنس پلاستیك باشد تا از تبادل هوا جلوگیری نماید و در نتیجه باعث افزایش دمای بدن گردد. لباس نباید تنگ باشد. در قسمت های مچ دست و پا از جنس كش استفاده نگردد. در هوای سرد از كلاه یا پیشانی بند استفاده شود. كفش ورزشی باید راحت و دارای قوس مناسب با كف پا باشد و از یك كفه اضافی در كفش استفاده گردد. كفش نباید تنگ و یا گشاد باشد، از كفش های ورزشی بدون پاشنه، میخ دار و یا استوك دار روی آسفالت و یا سالن استفاده نكنیم. حتما باید هنگام ورزش از جوراب ورزشی استفاده كنیم. بدن ورزشكار باید هنگام تمرین تمیز باشد تا عمل تنفس پوست و تعرق به آسانی صورت گیرد. لباس تمرین بعد از ورزش باید شسته شود و از پوشیدن لباس دیگران جدا خودداری گردد، زیرا در غیر اینصورت ممكن است، باعث انتقال…