کلیپ خنده داره تلویزیون ال جی

تو این کلیپ که در عنوانش این کلیپ هم معلوم هستش که یک نوع تبلیغ تلویزون ال جی هم هست ولی در فرم دیگر ،فرم ترسناک که تو این فیلم با نصب کردن این تلویزون در پشت سر یک کارمند و با مراجعه مشتریان به پیش این کارمند به طور هم زمان تلویزیون کلیپ برخود شهاب سنگ به زمین رو نشون میده و هم زمان با اون هم اتاق شروع به لرزیدن میکنه و این هم باعث ترس مشتریان و حتی عصبانی شدن آنها میشه.

ال سی سافتــ وار | http://LCSoftware.ir