موزیک ویدیو جدید عمار داره این خاک با صدای حامد زمانی

❤♡ Dr. finia ♡❤ ... بازی ادامه داره ، هر چند صحنه تنها/ درگیر های و هوی پوچ یه مشت برده ست/ امروز میشه فهمید ، از خنده های دشمن/ دستایی پشت پرده ست ../