تصنیف دلنواز ( عشق و انتظار ) باصدای زنده یاد ایرج بسطامی

سلام به شمامهربانان ! دراین پست تصنیفی زیبابانام ( عشق و انتظار ) رابه شماعزیزان تقدیم میکنم . کلام این تصنیف دلنشین از استاد ( تورج نگهبان ) و آهنگ آن ساخته مرحوم استاد ( همایون خرم ) است . اصل این تصنیف باصدای خانم ( پروین ) درمایه ( دشتی ) اجراشده است امادرسالهای اخیر نیزبه همت ایرج بسطامی و بهرام حصیری بازسازی شده است . تصنیف دلنواز ( عشق و انتظار ) باصدای ایرج بسطامی * انتخابی ازآلبوم ( خزان و آرزو ) فوق العاده زیباست حتما بشنوید درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آ