همکاری eBay و Rebecca Minkoff (مربوط به بخش اخبار)

eBay درباره همکاری اش با برند Rebecca Minkoff در طراحی و اجرای نسل بعدی فروشگاه های فیزیکی در نیویورک صحبت می کند. لینک خبر: http://www.digikala.com/News/News-۵۲۳۳