TED چیست؟

یکی از دستاوردهای اصلی اینترنت، امکان به اشتراک گذاری ایده های جدید است. تد یک سازمان غیرانتفاعی است که تخصص آن، به اشتراک گذاری ایده های جذاب است. این سازمان، فعالیت خود را با شعار «ایده هایی که ارزش گسترش دارند» (Ideas Worth Spreading) در سال ۱۹۸۴ میلاایدی آغاز کرد.

فناوریTEDاینترنتاشتراکایده های جدید

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x