سه داستان از زندگی استیو جابز که تغییرتان می دهند

به روی سن می رود و سه داستان از زندگیش را بازگو می کند، داستان هایی که هرکدام به تنهایی می توانند زندگی یک فرد را دگرگون کنند.

فناوریزندگی استیو جابز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x