داستانی از استیو جابز که تغییرتان می دهد - بخش دوم

به روی سن می رود و سه داستان از زندگیش را بازگو می کند، داستان هایی که هرکدام به تنهایی می توانند زندگی یک فرد را دگرگون کنند.

فناوریاستبو جایزسخنان استبو جابزمعرفی استبو جایزراز موفقیت استبو جایز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x