داستانی از جابز که تغییرتان می دهد - بخش سوم

به روی سن می رود و سه داستان از زندگیش را بازگو می کند، داستان هایی که هرکدام به تنهایی می توانند زندگی یک فرد را دگرگون کنند.

فناوریسخنان استبوجایزالهام بخشمحصولات استبو جایز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x