داستانی از جابز که تغییرتان می دهد - بخش سوم

282
02 آذر 1394

به روی سن می رود و سه داستان از زندگیش را بازگو می کند، داستان هایی که هرکدام به تنهایی می توانند زندگی یک فرد را دگرگون کنند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x