آسیب رساندن شهرداری تهران به برج آزادی

شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ سنگ فرش اصلی محوطه میدان آزادی را تعویض کرد. در این عملیات غیراصولی، سنگ هایی که سازندگان برج آزادی در دهه ۴۰ با عایق بندی و رعایت شیب محدوده چیده بودند، برداشته شد و سنگ تراورتن ارزان قیمت در جای آن قرار گرفت. بدین ترتیب، شهرداری به دلیل دستکاری ایزولاسیون اطراف برج آزادی، مقصر اصلی آسیب هایی است که به این بنا تحمیل شده است و در آینده آن را تهدید می کند.