محاصره محل اقامت بدهکار بزرگ بانکی از سوی کارگران

حدود ۳۰ کارگر کرمانشاهی محل اقامت مدیرعامل یک شرکت را در غرب تهران محاصره کرده اند تا شاید موفق شوند با او صحبت کنند. این فرد که از بدهکاران بزرگ بانک مرکزی است، سند آپارتمان های کارگران کارخانه را بدون اطلاع آنها برای دریافت وام ۶ میلیاردی به بانک سپرده و در بازپرداخت بدهی خود نیز تاخیر کرده است. اکنون کارگران مالباخته مقابل ساختمانی اتراق کرده اند که گفته می شود مدیرعامل بدهکار در آن اقامت دارد.