دلیل فرار ساختمان سازان سنتی از متریال های مدرن

خیلی از کارفرمایان پروژه های ساختمانی به اشتباه تصور می کنند اگر از متریال های مدرن استفاده کنند، به معنای لوکس سازی است، اما تجهیزاتی که در ساختمان های لوکس به کار می رود ممکن است سال بعد دیگر به روز نبوده و لوکس محسوب نشود، زیرا ساختمان سازی یک علم رو به پیشرفت است.