حمله جنگنده های روسیه به تاسیسات نفتی داعش

جنگنده های روسیه تاسیسات و تانکرهای نفتی داعش را در سوریه مورد هدف قرار دادند. داعش با فروش قاچاقی نفت چاه های استان های شمالی سوریه به دلالان در مرز ترکیه، درآمد مورد نیاز خود را برای خرید سلاح و مایحتاج تروریست ها تامین می کند.