نوشتن پیام با ماژیک روی بمب های روسیه علیه داعش

یکی از کارکنان پایگاه هوایی روسیه در سوریه، دو پیام «برای مردم ما» و «برای پاریس» را با ماژیک روی بمب هایی می نویسد که قرار است جنگنده ها روی تروریست های داعش بریزند.

خبریماژیکبمب های روسیهداعش

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x