تصادف دو موتورسیکلت با یکدیگر در خط ویژه اتوبوس

به دنبال تصادف دو موتورسیکلت در خط ویژه خیابان ولی عصر بالاتر از میدان منیریه، دو تن دچار جراحت شدند و تردد اتوبوس ها در مسیر جنوب به شمال نیز با مشکل مواجه شد.