رفتار باورنشدنی امدادگران استادیوم در لیگ فوتبال یونان

وقتی «لئوناردو کوتریس»، بازیکن هافبک تیم «ارگوتلیس» در مصاف با «لاریسا» مصدوم شد، امدادگران رفتار عجیبی از خود نشان دادند که با حیرت همه شاهدان مواجه بود. این رخداد چنان باورنشدنی است که بسیاری از کاربران اینترنت واقعی بودن آن را زیر سوال بردند و احتمال دادند که ویدئوی یک ماجرای ساختگی را تماشا می کنند.