تصادف مرغ دریایی با موتورسوار در پیست مسابقه

یک مرغ دریایی که وسط پیست مسابقات موتورسواری «MotoGP» استرالیا ایستاده بود، با موتورسواری که ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت سرعت داشت تصادف کرد. این رخداد، حادثه و اخلالی در روند برگزاری مسابقه ایجاد نکرد و موتورسواران به مسیر خود ادامه دادند، اما پرنده نگون بخت جان سپرد.