پسری که با دمپایی تمام شهرهای ایران را در یک ماه گشت!!!

356
02 آذر 1394

روزها به شهرهای مختلف می رفتم، شب ها توی اتوبوس می خوبیدام، یک جا از فرط خستگی غش کردم، روز آخر تمام فیلم هایم گم شد. علاقه ی عجیبش به گشتن در شهرهای ایران وادارش کرد تا دوربین اش را بفروشد و فقط با یک میلیون تومان بتواند دور ایران بگردد، او ۱۸هزار کیلومتر با ماشین و هزار کیلومتر را پیاده رفته است. داستان سفر کردن صادق را از زبان خودش بشنوید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x