بازیگر زن مشهور: می ترسم دروغی که گفتم لو بره/خاک صحنه

بازیگر زن مشهور: می ترسم دروغی که گفتم لو بره/ سربازی که از دست هیتلر فرار کرد ولی از پس یک زن برنیامد!/ خاک صحنه تقدیم می کند