سنگ کوچک حرکت بزرگ فیلم کوتاه آموزشی

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: هرگز هیچ چیز کوچکی اعم از اشیاء و یا انسان ها را دست کم نگیرید. هر کدام از اینها در موقعیت خودشان کار بزرگی را می توانند انجام دهند. با هم این فیلم کوتاه و آموزشی را ببینیم. // دانلود ویدیو کلیپ مفهومی جالب دیدنی تماشایی روانشناسی