دعای معصومانه برای پدر نیایش

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: این دختر بچه با مزه و معصوم به زبان کودکانه و شیرین در حال دعا کردن است. او از خدا آرزوی پولدار شدن پدرش را می کند و از خدا می خواهد تا هیچ وقت بی پول نشود.