مهارت دیدنی سرباز عراقی در نبرد داعش

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: یک سرباز عراقی با هدف قرار دادن پرچم داعش از فاصله ای بسیار دور، مهارت خود را به نمایش گذاشت.