بشقاب پرنده وحشت زا موشک نیروی دریایی

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: در این فیلم جالب بیننده شاهد صحنة هایی دیدنی از پرتاب موشک نیروی دریایی آمریکا خواهد بود که ظاهر شدن آن در آسمان کالیفرنیا با سوء تفاهم آن با بشقاب پرنده برای مردم این ناحیه ایجاد وحشت کرده بود. نیروی دریایی ارتش آمریکا با شلیک آزمایشی ترایدنت ۲ در بین مردم کالیفرنیا که آن را با بشقاب پرنده اشتباه گرفته بودند، رعب و وحشت عجیبی ایجاد کرد./ دانلود