نشست خیابان ۱۲ خودرو را بلعید

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: نشست زمین در ایالت می سی سی پیِ آمریکا،باعث فرورفتن دوازده دستگاه خودرو در حفره ای بزرگ شد.پارکینگ رستوران «آیهاپ» در شهر مریدیان در ایالت می سی سی پی، مملو از خودروهای مختلف بود که ناگهان زمین دهان بازکرد و دوازده دستگاه خودرو شخصی،وانت و خودرو شاسی بلند را در خود فروبرد.از آنجایی که مشتریان رستوران هنگام وقوع این حادثه همه در داخل رستوران بودند