تعقیب و گریز کانگوروی عصبانی و گلف با

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: در این فیلم مهیج بیننده شاهد صحنه هایی از تعقیب و گریز یک کانگورو و عده ای گلف باز خواهد بود که دو بار در زمین گلف بازیکنان را مورد حمله قرار داده و موجب ترس و وحشت آنها می شود. / دانلود ویدیو کلیپ #کانگورو #تعقیب_گریز #گلف