جنگنده های روس و غافلگیری خبرنگاران

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: ایگور کوناشیکوف نماینده وزارت دفاع روسیه در حاشیه این بازدید گفت: خبرنگرااران و نمایندگان رسانه های برخی کشورهای اروپا، آسیا و آمریکا در این بازدید حضور داشتند و زیرساخت های این پایگاه هوایی و جنگنده ها و خلبانان روسی را از نزدیک مشاهده کردند.کوناشینکوف تاکید کرد:خبرنگاران خارجی با مشاهدۀ سطح بالای آمادگی خلبانان و امکانات موجود در این پایگاه غافلگیر