حس گوش کردن صوت قرآن تلاوت

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: این مرد مردم را با صوت آرامبخش قرآن آشنا می کند و از آنها می پرسد که چه حسی بعد از گوش دادن این صوت به آنها دست می دهد.