مستند جنجالی عبرت پیرامون وقایع عاشورای 88

6دی ماه هشتاد و هشت مصادف با روز عاشورای حسینی نقطه عطفی در تاریخ پیوند انقلاب و مردم است.آنجا که انقلاب دیگر به میدان داری مردم در برابر خواص مردود نیاز دارد تا از ورطه پرتگاه و سقوط بازگردد و چه خوب مردم پیام عاشورا را درک کردند و اینبار نیز حسین زمان را یاری کردندو دعوت وی را لبیک گفتند.

9 دی 1388 لبیک به ندای هل من ناصر ولی زمان بود و مگر نه اینکه هر فردرا کربلایی و عاشورایی است؟