جزئیات اختلاس وکیل 32 میلیاردی از زبان خودش

رویای ارتباط با دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و گرفتن یک پروژه پرمایه، خواب هر شب اختلاس‌گران عزیز است؛ خوابی که برای وکیل وزارت نیرو با ۳۲ میلیارد تومان ناقابل تعبیر شد!