سخنان جنجالی خانم چرخنده در دانشگاه آزاد ارومیه

201
02 آذر 1394

سخنان جنجالی خانم چرخنده در دانشگاه آزاد ارومیه در مورد فرهنگ جامعه ایران و ماجرای اسید پاشی

فیلمارتشرزمایش

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x