مستند سراج : نقش امام و امت در مقابله با فتنه ها از ابتدای انقلاب

مستند سراج نقش امام و امت در مقابل فتنه ها و توطئه های طراحی شده از سوی دشمنان خارجی و اجرای آن توسط مزدوران داخلی را از ابتدای انقلاب اسلامی تا روز 9 دی 1388 بررسی می کند.