افشاگری زاکانی در مورد استدلال عجیب هاشمی

دلیل تقلب در انتخابات هاشمی رفسنجانی از زبان زاکانی نماینده محترم مردم تهران ، ری و شمیرانات