شرح حدیث اخلاق ، نتیجه پرهیز از ظلم

شرح حدیث اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (حفظه الله)

موضوع: «نتیجه پرهیز از ظلم»