تماشایی و دیدنی

یه لره میشه شهید بهنام محمّدی، نخستین شهید سیزده سالۀ دفاع مقدّس.

یه لره میشه محسن رضایی، فرماندۀ کلّ سپاه پاسداران در هشت سال دفاع مقدّس.

یه لره میشه کریم خان زند(وکیل الرّعایا).

یه لره میشه باباطاهر.

یه لره میشه قیصر امین پور.

یه لره میشه آیت الله العظمی بروجردی.