مستند روایت یک دیدار ، مردم تبریز

این مستند به روایت حاشیه های دیدار مردم آذربایجان با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای می پردازد.