افشای یکی دیگر از شکنجه گاه های پلیس آمریکا

311
02 آذر 1394

افشای یکی دیگر از شکنجه گاه های پلیس آمریکا

درحالی که آمریکایی ها برای فشار به دیگر کشورها با تبلیغات دروغین و گسترده سعی دارند خود را حامی حقوق بشر معرفی کنند، موارد متعددی از شکنجه گاه ها و زندانهای مخفی آمریکایی ها در کشورهای جهان حتی در کشورهای همپیمان آمریکا افشا شده است. در این میان خوی وحشی گری یانکی ها گریبان مردم آمریکا را هم گرفته و چند زندان مخفی سیا و سازمان های امنیتی و پلیس آمریکا در خاک آن کشور رسوا شده اند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x