نظر امام خامنه ای درباره فیلم «شیار 143»

نظر امام خامنه ای درباره فیلم «شیار 143»