قائدی ، نماهنگ جوانان کویتی در وصف مقام معظم رهبری

قائدی ، نماهنگ جوانان کویتی در وصف مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(حفظه الله)

نماهنگ قائدی (قائدی للمجد یبنی القمما) کاری از گروه سرود بقیه الله متشکل از جوانان کویتی است.