ره بر ، نقطه مقابل

176
02 آذر 1394

ما درباره مسائل منطقه ای با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم! اهداف آمریکا درست مقابل اهداف ماست...

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x