توصیه امام خامنه ای به هیئت ها، نعمت هیئت ها را ضایع نکنیم

توصیه های رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای به هیئت ها