امر به معروف و نهی از منکر همان هم دلی و هم زبانی

برگرفته از اولین سخنرانی امام خامنه ای در سال 1394 در حرم امام رضا علیه السلام