فیلم کامل مناظره بررسی توافق لوزان، آقایان بذرپاش و منصوری آرانی

117
02 آذر 1394

برنامه «تیتر» سه شنبه شب شبکه خبر موضوع خود را به دیدگاه های متفاوت درباره بیانیه لوزان سوئیس اختصاص داد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x