تحریم و اقتصاد ایران

190
02 آذر 1394

ما در چه وضع اقتصادی هستیم؟ چه چیزی ما را تهدید میکند؟ آیا در زمینه مشکلات اقتصادی راه حلی بجز برداشتن تحریم ها نداریم؟ رابطه اقتصاد با اخلاق چیست؟ با سخنرانی دکتر ابراهیم رزاقی در برنامه جشن روز ملی فناوری هسته ای

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x